Usługi oparte na dostępie bezpośrednim - transakcyjne

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 2 str09b.png

Niektóre usługi podmiotów realizujących zadania publiczne mogą być wykonane bez bezpośredniego udziału pracowników tego podmiotu. Głównie chodzi tu o usługi informacyjne, jednak dotyczące informacji niebędących informacjami publicznymi (tzn. niepodlegającym publikacji w BIP). Przykładami takich usług mogą być np. udostępnianie danych (odpisów) z Krajowego Rejestru Sądowego, danych dotyczących przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy danych z rejestru REGON. Usług tego typu świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne jest już bardzo wiele. Są to zarówno usługi niewymagające identyfikacji odbiorców informacji, jak i usługi wymagające identyfikacji odbiorców. W takich przypadkach stosowany jest podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Dobrym przykładem może być portal Obywatel.gov.pl.

Przejdź dalej