Usługi certyfikacyjne

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Usługi certyfikacyjne - wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem lub inne usługi związane z podpisem elektronicznym. Lista polskich kwalifikowanych podmiotów świadczących takie usługi udostępniona jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Narodowe Centrum Certyfikacji to system informatyczny Narodowego Banku Polskiego zbudowany w celu realizacji zadań powierzonych NBP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej; (Dz.U.2021.1797). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP