Usługa zaufania

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Usługa zaufania - usługa elektroniczna zazwyczaj świadczona za wynagrodzeniem i obejmująca:

a) tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub elektronicznych znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami; lub

b) tworzenie, weryfikację i walidację certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych; lub

c) konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci lub certyfikatów powiązanych z tymi usługami; (Dz.U.UE.910/2014), (Dz.U.2020.1173) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP