Użytkownik zarejestrowany

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Użytkownik zarejestrowany - użytkownik posiadający konto. Warto zauważyć, że we wcześniejszym, uchylonym już przepisie "użytkownikiem zarejestrowanym" mogła być tylko osoba fizyczna korzystająca z systemu teleinformatycznego, posiadająca imienne konto w tym systemie; obecnie nie jest to już tylko osoba fizyczna - może to być także podmiot (Dz.U.2016.1626) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP