Strona WWW

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 2 str09a.png

Podmiotowa strona WWW – w przypadku podmiotów realizujących zadania publiczne spełniać może wiele różnych funkcji. Zazwyczaj – z uwagi na aktualny poziom rozwoju technicznego i upowszechnienie się dostępu do Internetu oraz łatwość korzystania ze stron internetowych - strony WWW traktowane są przez usługodawców jako miejsce reklamy i promocji ich działalności. Oczywiście informacje (często będące powieleniem tych samych informacji zamieszczonych w BIP, zwłaszcza jeśli chodzi o dane adresowe, numery REGON i NIP, strukturę organizacyjną) również są publikowane na podmiotowych stronach WWW, jednak strona podmiotowa ma w istocie funkcję reklamową, ma zachęcać do jej odwiedzania, gdyż „reklama dźwignią handlu”. Wprawdzie podmioty realizujące zadania publiczne mają ściśle określony zakres działalności wynikający z przepisów prawa i statutów tych podmiotów, jednak świadomość owego zakresu działania w społeczeństwie nie jest powszechna. Z tego powodu dobrze skonstruowana strona jest bardzo dobrym miejscem informacji o działalności podmiotu – takiej informacji, dla której ramy BIP są za wąskie.


W praktyce podmiotowe strony WWW (na których znajdować się musi odnośnik do podmiotowej strony BIP) odwiedzane są znacznie częściej niż podmiotowe strony BIP. Na podmiotowej stronie WWW powinny znajdować się odnośniki do wszelkich zasobów podmiotu, które związane są z realizacją jego zadań. Szczególnie ważna jest publikacja adresu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), umożliwiającej usługobiorcy (interesantowi) kontakt z podmiotem w sposób zapewniający uzyskanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). Informacje kontaktowe (adresy, telefony, adres poczty elektronicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej, identyfikator REGON powinny być łatwo dostępne - czyli pod klawiszem ekranowym „kontakt” na stronie głównej podmiotu, a okienko wyszukiwarki powinno znajdować się w polu widzenia bezpośrednio po otwarciu podmiotowej strony WWW.

Przejdź dalej ->