Spis podmiotów udostępniających elektroniczną skrzynkę podawczą

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis podmiotów udostępniających elektroniczną skrzynkę podawczą - zbiór nazw podmiotów udostępniających elektroniczną skrzynkę podawczą i adresów tych skrzynek, udostępniony w formatach csv oraz xml na ePUAP (Strona główna > Strefa Urzędnika > Pomoc > Dla integratorów > Książka adresowa ESP) przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19a ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; (Dz.U.2021.2070 j.t.). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP