Równoważność prawna

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Równoważność prawna - równoważność skutków prawnych dwóch różnych w sposobie realizacji procedur lub dokumentów, np. dokument w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 Kc. w postaci papierowej podpisany własnoręcznie jest równoważny prawnie dokumentowi w postaci elektronicznej podpisanemu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP