Punkt potwierdzający

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Punkt potwierdzający - podmiot dokonujący potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, które polega na weryfikacji zgodności danych zawartych w profilu użytkownika ze stanem faktycznym oraz nadaniu uprawnień wynikających z posiadania profilu zaufanego ePUAP, jak również dokonujący przedłużenia ważności i unieważnienia profilu zaufanego ePUAP. Podmioty będące z mocy ustawy punktami potwierdzającymi wyszczególnione są w art. 20c ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a podmioty, które mogą nimi być, jeśli minister właściwy do spraw informatyzacji wyrazi zgodę, wskazane są w art. 20c ust. 3 tejże ustawy. (Dz.U.2021.2070 j.t.)


Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP