Przesyłka

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Przesyłka - dokumentacja otrzymana lub wysyłana przez podmiot, w każdy możliwy sposób, w tym dokumenty elektroniczne przesyłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, określonej w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. przez dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego (Dz.U.2021.2070 j.t.); (Dz.U.2011.14.67). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP