Profil użytkownika

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Profil użytkownika - jest pojęciem używanym w uchylonym już przepisie; obecnie mówi się nie o profilu użytkownika, a o koncie użytkownika; wcześniej użyte pojęcie niedostatecznie określało indywidualność, unikatowość właściciela konta.

Konto użytkownika to dane opisujące użytkownika zarejestrowanego wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego użytkownika (Dz.U.2016.1626).

Oczywiście pojęcie konto użytkownika nie musi dotyczyć jedynie platformy ePUAP; w każdym innym systemie umożliwiającym zakładanie konta dla użytkownika będzie ono właściwe.

Podkreśla się, że w powołanym przepisie nie rozróżnia się już obecnie konta podmiotu od konta użytkownika - jest to po prostu konto.

(Dz.U.2016.1626) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP