Osoba składająca podpis elektroniczny

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Osoba składająca podpis elektroniczny - to inaczej podpisujący, osoba fizyczna. Podpisujący może działać w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; (Dz.U.UE.910/2014) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP