Naturalny dokument elektroniczny

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 4 str24.png

Naturalny dokument elektroniczny - dokument będący od początku swojego istnienia zbiorem zapisanym w postaci elektronicznej, możliwym do odczytania wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich urządzeń elektronicznych, nieposiadający pierwowzoru w postaci nieelektronicznej; (Dz.U.2011.14.67).

Naturalne dokumenty elektroniczne w e-administracji tworzone są coraz częściej – i proces ten ma tendencję dynamicznie rosnącą. Jest to rezultat upowszechniania się systemów elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD). Dokument tworzony jest za pomocą edytora tekstu lub innego programu (dokument może być także graficzny, dźwiękowy, audiowizualny), a następnie elektronicznie podpisywany. Należy podkreślić, że tworzenie naturalnych dokumentów odbywa się bez jakiegokolwiek użycia papieru, drukarek, tonerów, pieczątek, długopisów i innych materiałów biurowych, co automatycznie przekłada się na bezpośrednie korzyści finansowe i organizacyjne.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z aktualnym stanem prawa administracja publiczna może tworzyć, wysyłać i przyjmować dokumenty elektroniczne, stosowanie dokumentów papierowych należy zdecydowanie traktować jako niegospodarność, której wymiarem są wydatki na materiały biurowe związane z tworzeniem, przechowywaniem i wysyłaniem dokumentów papierowych oraz tworzenia ich kopii, czas tracony między czasem wysłania dokumentu a czasem jego odbioru oraz energia zużyta na transport nośnika - i wszystkie koszty pochodne.

Przejdź dalej ->