Model usługowy

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Model usługowy - model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture - SOA); (Dz.U.2017.2247) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP