Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów; (Dz.U.2020.346 j.t.).

Ponieważ minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej mają bezpośrednie znaczenie dla interoperacyjności systemów teleinformatycznych, zostały one uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 18 ww. ustawy (Dz.U.2017.2247 t.j.). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP