Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi; (Dz.U.2020.346 j.t.). Kwestie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z uwagi na fakt, że mają bezpośrednie znaczenie dla interoperacyjności systemów teleinformatycznych uregulowane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Art. 18 ww. ustawy (Dz.U.2017.2247 t.j.). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP