Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Rejestr ten prowadzony jest w ramach Narodowego Centrum Certyfikacji, systemu informatycznego Narodowego Banku Polskiego zbudowanego w celu realizacji zadań powierzonych NBP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zgodnie z ustawą z dnia 5 września o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797).

Lista polskich kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne znajduje się pod adresem (https://www.nccert.pl/) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP