Kwalifikowana usługa zaufania

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kwalifikowana usługa zaufania - usługa zaufania, która spełnia stosowne wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS); (Dz.U.UE.910/2014, Dz.U.2020.1173) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP