Krajowe Ramy Interoperacyjności

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Krajowe Ramy Interoperacyjności - zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych; (Dz.U.2021.2070 j.t.).

Powołany wyżej przepis jest niezwykle istotny z praktycznego punktu widzenia, gdyż ma charakter normy technicznej - wyraźnie i jednoznacznie określającej warunki, jakie powinny być zapewniane przez podmioty realizujące swoje zadania z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji oraz narzędzi elektronicznych. W szczególności rozporządzenie wskazuje na fundament zachowania elementarnego porządku we własnych zasobach informatycznych - identyfikatory obiektów takich jak osoba fizyczna (PESEL), podmiot (REGON) i obiekt przestrzenny (adres, działka). Dzięki jednoznacznym identyfikatorom można niezwykle uprościć zarządzanie zasobami informatycznymi, łatwiej kontrolować ich aktualność i stan, automatyzować przetwarzanie, znacząco obniżać koszty otrzymania - korzyści jest znacznie więcej. Krajowe Ramy interoperacyjności uregulowane są rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U.2017.2247 t.j.) wydanym na podst. Art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 j.t.). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP