Kompletność informacyjna

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Kompletność informacyjna

Dokument powinien być informacyjnie kompletny. Jeśli np. tworzony jest w oparciu o wzór, pola obligatoryjne powinny być wypełnione. Dokument musi być umiejscowiony w czasie i miejscu, a więc powinien być opatrzony datą i miejscem utworzenia, powinien mieć jednoznacznie określonego adresata i nadawcę (autora, twórcę) oraz treść główną lub – jeśli posiada załączniki – co najmniej informację o ich liczbie. Powinien być także opatrzony podpisem, którego funkcją jest potwierdzenie wyrażenia woli i/lub zapoznania się przez podpisującego z treścią dokumentu, oraz zabezpieczenie dokumentu przed niekontrolowaną modyfikacją. Te funkcje mogą być realizowane w różny sposób, jednak – ze względów dowodowych - są istotne.

Przejdź dalej ->