Kierownik podmiotu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kierownik podmiotu - wójt (burmistrz, prezydent miasta), przewodniczący zarządu związku międzygminnego, starosta, marszałek województwa, wojewoda oraz pozostałe organy zespolonej administracji rządowej w województwie, jeżeli te organy nie są obsługiwane przez urząd wojewódzki; tu: osoba uprawniona do kierowania podmiotem i reprezentowania go na zewnątrz; (Dz.U.2011.14.67) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP