Interoperacyjność

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych; (Dz.U.2020.346 j.t.). Sprawy interoperacyjności systemów teleinformatycznych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podst. art. 18 ww. ustawy (Dz.U.2017.2247). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP