Identyfikator wzoru

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Identyfikator wzoru - identyfikator jednoznacznie wyróżniający wzór dokumentu elektronicznego spośród innych wzorów dokumentów elektronicznych znajdujących się w centralnym repozytorium, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; (Dz.U.2018.180 t.j.) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP