Identyfikator podmiotu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Identyfikator podmiotu - jednoznaczny numer identyfikacyjny, dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w rejestrze REGON; (Dz.U.2017.2247).

Należy podkreślić, że jest to jednoznaczny w skali kraju identyfikator każdego podmiotu - bez względu na jego rodzaj. Identyfikator taki możemy nazwać identyfikatorem globalnym.

Definicja identyfikatora podmiotu występuje także w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2019.1969) - jest to jednak identyfikator lokalny, wykorzystywany wyłącznie w ramach systemu ePUAP, a więc tworzony dość dowolnie dla podmiotu (oczywiście musi być jednak unikatowy - inny podmiot nie może mieć takiego samego ciągu znaków jako identyfikatora). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w systemie ePUAP identyfikator podmiotu to unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot (Dz.U.2019.1969).

Zwraca się uwagę, że identyfikator REGON podmiotu składa się wyłącznie z 9 cyfr (lub z 14 cyfr w przypadku przedsiębiorstw tego podmiotu), natomiast identyfikator podmiotu w ramach ePUAP składa się z ciągu znaków alfanumerycznych. Zbiór cyfr jest podzbiorem zbioru znaków alfanumerycznych. Z perspektywy czasu wydaje się jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie właśnie numeru REGON jako identyfikatora w każdym przypadku - w tym w systemie ePUAP. Konsekwencją byłoby usunięcie potrzeby poszukiwania adresu elektronicznego podmiotu publicznego w przypadku potrzeby wysłania przesyłki za pośrednictwem systemu ePUAP (w celu uzyskania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia). Adres skrytki mógłby być wtedy tworzony wg wzoru: /REGON/SkrytkaESP. Byłoby to znaczące ułatwienie dla pracowników kancelarii tworzących słowniki nadawców/odbiorców w systemach Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP