Identyfikacja elektroniczna

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Identyfikacja (ang. identification) – deklarowanie swojej tożsamości (ang. identity) przez użytkownika systemu. Na przykład w procesie logowania do serwera użytkownik wpisuje nazwę (login) - stroną ufającą jest serwer. Identyfikacja nie daje stronie ufającej pewności co do tożsamości użytkownika; pewność tę zapewni dopiero proces uwierzytelniania.

Identyfikacja elektroniczna - proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących osobę, unikalnie reprezentujących osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną; (Dz.U.UE.910/2014). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP