Format

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Format - nazwa standardu zapisu danych zastosowanego przy tworzeniu pliku dokumentu (formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych wyspecyfikowane są w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych); (Dz.U.2017.2247 t.j.). Pojęcie to zatem odnosi się do standardu zapisu treści, która w istocie stanowi sekwencję stanów binarnych interpretowanych przez oprogramowanie, a nie dotyczy nośnika informacji.

W odniesieniu do nośników papierowych - arkuszy, na których za pomocą druku i/lub pisma odręcznego utrwala się treść, pojęcie format domyślnie oznacza wymiary arkusza papieru zgodnie z normą (zob. normę ISO 216 i inne standardy). W przypadku dokumentów papierowych format odnosi się więc do nośnika informacji.


Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP