Forma tekstowa

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Forma tekstowa

Forma tekstowa - sposób wyrażenia informacji pismem, słowami i cyframi. Jest to najczęstszy, przeważający sposób przekazu informacji – teksty dokumentów najczęściej wyrażają się pismem. Zgodnie z definicją dokumentu informacja zapisana tekstem musi być utrwalona, musi dać się odczytać i przesłać, a także musi być zabezpieczona przed niekontrolowaną modyfikacją – i temu celowi służy podpis elektroniczny. Jeśli treść tak utworzonego dokumentu zostanie wydrukowana, niezmienność tej treści – potwierdzenie zgodności z treścią elektronicznego oryginału będzie musiała być potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby dokonującej konwersji postaci (forma pozostaje ta sama). Tekst może być organizowany w tabele, w akapity – nie zmienia to istoty kwalifikacji – nadal będzie to forma tekstowa.


Dokumenty tworzone na podstawie wzorów z repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych

Dokumenty tworzone na podstawie wzorów zamieszczonych w repozytoriach lokalnych, regionalnych i centralnym są dokumentami tekstowymi, niekiedy tabelarycznymi.

Formularze edytowalne udostępniane przez dostawców e-usług

Większość usługodawców zamieszcza na swoich stronach internetowych edytowalne formularze w formatach .doc, .docx, .rtf. Formularze te można wypełniać komputerowo przed wydrukiem, a po wydrukowaniu należy je podpisać i przesłać do usługodawcy lub dostarczyć je osobiście i podpisać na miejscu (po okazaniu dowodu tożsamości) w obecności osoby odbierającej dokumenty – będzie to właśnie tzw. forma pisemna zwykła.

Formularze nieedytowalne udostępniane przez dostawców e-usług

Usługodawcy udostępniają także nieedytowalne formularze w formacie .pdf – do wydruku i ręcznego wypełnienia. Formularze takie – podobnie jak edytowalne – należy zanieść do urzędu i podpisać na miejscu (dokument wiarygodny), lub podpisać i przesłać do urzędu (dokument znacznie mniej wiarygodny, gdyż w istocie nie wiadomo, kto dokument ten podpisał).


Przejdź dalej ->