Elektroniczny znacznik czasu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Elektroniczny znacznik czasu - dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z określonym czasem, stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie; (Dz.U.UE.910/2014, Dz.U.2019.162) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP