Drukarka PDF

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Drukarka PDF - oprogramowanie komputerowe, którego interfejs użytkownika przypomina sterownik drukarki, lecz nie jest ono połączone z drukarką komputerową drukującą na papierze. Polecenie "drukowania" tworzy plik w formacie .pdf. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualna_drukarka)
"Drukarki zainstalowane w systemie"
Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP

Wydruki na drukarkach PDF są jakościowo znacząco lepsze od kopii dokumentów wcześniej drukowanych na papierze w celu np. złożenia na nich własnoręcznego podpisu, wstawienia daty czy numeru pisma. Wydruki wykonane na drukarce PDF są przeszukiwalne i również mogą być podpisywane elektronicznie. Zamiast "wydruku" można stosować bezpośrednią konwersję z pliku źródłowego do formatów takich jak PDF czy XPS. Podpis złożony własnoręcznie i później zeskanowany (fotokopiowany) i tak staje się jedynie kopią z kopią podpisu. Istotą "własnoręczności" podpisu jest złożenie go w obecności osoby odbierającej pismo i po okazaniu dowodu tożsamości. Niezachowanie takiej procedury tworzy sytuację możliwości wyparcia się w przyszłości podpisu przez osobę, która złożyła podpis zaocznie, a dowód jej związku z podpisanym pismem w postępowaniu sądowym musiałby być przeprowadzony przez biegłego pismoznawcę, o ile ten dysponowałby odpowiednią liczbą wiarygodnych próbek.