Dokument audialny

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dokument audialny - nagranie dźwiękowe przechowywane w postaci elektronicznej, posiadające atrybuty dokumentu.

Przykładami dokumentów audialnych (a także audiowizualnych) mogą być dokumenty tworzone zgodnie z procedurami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2014.1549). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP