Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 4 str10.png

Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRD, CR, CRWDE) - centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych prowadzone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w ramach ePUAP, w którym to repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory dokumentów, uwzględniające niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164, Dz.U.2011.171.1016 oraz Dz.U.2014.822); (Dz.U.2021.2070 j.t.).

Koncepcja centralnego repozytorium wzorów dokumentów (ale także repozytoriów regionalnych i lokalnych) wzięła się z potrzeby zapewnienie jednolitości tworzonych dokumentów obecnie i w przyszłości. Wzory dokumentów zamieszczane są w CR znajdującym się pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde; każdy wzór ma swój unikatowy numer składający się z daty w formacie rrrr/mm/dd, ukośnika i kolejnego numeru wzoru. Wzory dokumentów umieszczone w CRD pozostają tam na zawsze. Jeśli ulegają dezaktualizacji, wtedy w kolumnie „czy aktualny” znajduje się litera N.

Rysunek przedstawia wzór o numerze 2015/04/08/2156 utworzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczący pisma do komornika sądowego o udostępnieniu danych ze zbioru ZUS:

"Wzór o numerze 2015/04/08/2156 zamieszczony w centralnym repozytorium"
Wzór o numerze 2015/04/08/2156 zamieszczony w centralnym repozytorium

Niektóre wzory są wizualizowane (zamieszczanie wizualizacji przez podmiot zgłaszający nowy wzór nie jest obowiązkowe) – poniżej fragment wizualizacji dokumentu przykład.xml z rysunku powyżej.

"Wizualizacja dokumentu wygenerowanego na podstawie wzoru nr 2015/04/08/2156"
Wizualizacja dokumentu wygenerowanego na podstawie wzoru nr 2015/04/08/2156

Bezpośrednio po wejściu do centralnego repozytorium widoczne są ostatnio wprowadzone wzory wyświetlane w porządku antychronologicznym. Dowolny wzór odszukać można podając datę lub dowolny ciąg znaków występujący w jednym z pól opisu wzoru. Zwizualizować wzór można także (tam, gdzie wizualizacji nie udostępniono) otwierając stanowiący element wzoru plik z rozszerzeniem .xsl za pomocą przeglądarki internetowej.

Przejdź dalej ->