Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) - Dane publiczne - umożliwia realizację jednego z trybów dostępu do informacji publicznej (także w celu ponownego wykorzystywania). Centralne repozytorium wprowadzone zostało do ustawy o dostępie do informacji publicznej nowelizacją z dnia 16 września 2011 r. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330.). W Repozytorium (dostępnym pod adresem: https://dane.gov.pl/) udostępniane są zasoby informacyjne rozumiane jako informacja publiczna, która ma szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rozporządzenia regulujące funkcjonowanie i zakres danych w CRIP

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U.2014.361), oraz dwa inne, uchylone już rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Uchylenie dwóch ostatnich rozporządzeń nastąpiło w wyniku Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2018.1243.). Aktualnie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641).


Portal DanePubliczne.gov.pl

Dane publiczne.png

W dniu 18 maja 2015 r. udostępniona została nowa wersja Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej pod nazwą Danepubliczne.gov.pl. Obecna wersja oparta jest na narzędziach wykorzystywanych w największych portalach danych na świecie, m.in. brytyjskim data.gov.uk, amerykańskim data.gov oraz portalu danych Unii Europejskiej http://open-data.europa.eu. Portal Dane.gov.pl oferuje takie same funkcjonalności jak największe portale danych na świecie, a ilość i jakość dostępnych danych stale rośnie. Pod koniec czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, która poszerzyła listę danych dostępnych w portalu. Obecnie w portalu dostępne są dane m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów i innych ministerstw oraz Głównego Urzędu Statystycznego a także innych organów centralnych. Pełna lista dostawców zarejestrowanych w systemie dostępna jest na stronie https://dane.gov.pl/institution.

Podstawowe zadanie, jakie realizuje serwis Dane.gov.pl, to ułatwienie wyszukiwania z jednego miejsca danych udostępnianych przez wielu dostawców. Dane można wyszukiwać po wyrażeniu (podobnie jak w popularnych wyszukiwarkach internetowych), a także według dostawcy, kategorii tematycznej, słów kluczowych, formatów, warunków ponownego wykorzystywania oraz stopnia otwartości.

Podstawowy sposób korzystania z serwisu to przeglądarka internetowa. Z myślą o programistach i twórcach usług elektronicznych udostępniony został również interfejs programistyczny, który pozwala na wyszukiwanie oraz pobieranie danych w sposób bardziej elastyczny. Dostępne jest również tzw. API do danych, które pozwala na pobieranie fragmentów zbiorów danych spełniających kryteria określone przez użytkownika, np. pobieranie danych teleadresowych urzędów, które w nazwie zawierają określone wyrażenie.

Jeśli dane dostępne są w odpowiednim formacie, możliwa jest ich wizualizacja. Dane można wyświetlać w postaci wykresów, tabel oraz rzutować na mapę (jeśli są opisane współrzędnymi geograficznymi). Możliwości wizualizacji pozwalają na wstępne zapoznanie się z danymi przed ich pobraniem.

Nowa wersja serwisu umożliwia również komunikację z dostawcami danych. Przy użyciu formularza kontaktowego można zgłaszać uwagi do jakości danych, ich kompletności czy aktualności. Zgłoszenia trafią bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za publikację danych. Możliwe jest również przesyłanie propozycji nowych zbiorów danych do administratora serwisu Dane.gov.pl. Możliwość udostępnienia wskazanych przez użytkowników zbiorów zostanie przeanalizowana przy kolejnych nowelizacjach rozporządzenia w sprawie zasobu informacyjnego.

Stopnie otwartości danych

Krajowe Ramy Interoperacyjności w załączniku nr 2 wskazują formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. W kontekście otwierania danych warto zapoznać się z Uchwałą Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. i załącznikami do niej.. Wiedza ta nie ogranicza się wyłącznie do danych dostępnych w serwisie dane.gov.pl, lecz może być przydatna również przy publikacji danych i dokumentów na stronach podmiotowych BIP oraz w innych serwisach prowadzonych przez instytucje publiczne.

"Przykładowy zrzut ekranu strony głównej CRIP"
Przykładowy zrzut ekranu strony głównej CRIP
Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP