Biuletyn Informacji Publicznej

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 2 str08.png

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej; (Dz.U.2018.1330 j.t.).

Biuletyn Informacji Publicznej (strona główna BIP: https://www.gov.pl/web/bip/ ) stosowany jest przez zobowiązane do tego podmioty do publikowania informacji publicznej – i jest najczęściej wykorzystywany do uzyskiwania przez zainteresowanych podstawowych informacji dotyczących danego podmiotu oraz jego działalności. Przedmiotem publikacji w BIP są dane kontaktowe, dane o kierownictwie i zakresie działalności, majątku, o ofertach pracy i zamówieniach publicznych. Praktyka pokazuje, że podmioty, które w sposób zgodny z prawem aktualizują stronę podmiotową BIP i zamieszczają na niej bieżące i aktualne informacje publiczne same odnoszą z tego tytułu bezpośrednie korzyści – chociażby przez brak potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi znaleźć można w BIP. Należy podkreślić, że zgodnie z prawem strona BIP nie może zawierać reklam, a jedynie informacje – i to informacje publiczne, dostępne dla każdego anonimowego odbiorcy bez ograniczeń. Reklama z samej swej natury jest stronnicza, tendencyjna, gdyż pokazuje jedynie aspekty korzystne z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy, a więc jest tylko częściowo prawdziwa – i z tego powodu nie może być publikowana w BIP. Istnieje możliwość realizacji funkcji strony BIP przez pewien wydzielony obszar podmiotowej strony WWW – jednak wymaga to oznakowania informacji publicznej za pomocą logo BIP. Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/bip/dla-redaktorow-stron-podmiotowych-bip, natomiast podręcznik redaktora strony głównej BIP udostępniony jest na stronie https://www.gov.pl/web/bip/informacje-i-wnioski-dotyczace-strony-glownej-bip.

Przejdź dalej ->