Base64

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Base64 - rodzaj kodowania transportowego, które służy do kodowania ciągu bajtów za pomocą ciągu znaków. Kodowanie to przypisuje 64 znakom alfabetu łacińskiego (A..Z, a..z, 0..9, +, /) wartości od 0 do 63 (A-0, B-1,... +-62, /-63). Ciąg bajtów poddawany kodowaniu dzielony jest na grupy po 3 bajty. Ponieważ bajt ma 8 bitów, grupa 3 bajtów składa się z 24 bitów. Każdą taką grupę dzieli się następnie na 4 jednostki 6-bitowe. Istnieją więc dokładnie 64 możliwe wartości każdej takiej jednostki. Wszystkim tym jednostkom są przypisywane znaki na podstawie arbitralnie ustalonego przypisania. Jeśli rozmiar wejściowego ciągu bajtów nie jest wielokrotnością liczby 3, to stosowane jest dopełnianie (na końcu wynikowego ciągu dodawana jest taka liczba symboli dopełnienia "=", aby ten miał długość podzielną przez 3). Dane zakodowane przy pomocy base64 w urządzeniu, które używa 8-bitowego słowa do reprezentacji znaków powiększają swój rozmiar o 33%. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Base64)