Archiwista

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Archiwista - pracownik podmiotu, realizujący zadania archiwum zakładowego; (Dz.U.2011.14.67)

W aktualnych uwarunkowaniach prawnych i technologicznych (równoczesne występowanie dokumentów papierowych i elektronicznych) archiwista musi posiadać poszerzone kompetencje i umiejętności pozwalające na zarządzanie zarówno papierowymi, jak i elektronicznymi dokumentami, ponieważ dla dokumentacji w postaci elektronicznej w podmiocie funkcję archiwum zakładowego pełni system EZD lub jego moduł.