Świadczenie usługi drogą elektroniczną

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Świadczenie usługi drogą elektroniczną  – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.); (Dz.U.2020.344 t.j.)